Lind stenkonservering

Dipl. stenkonservator, Fil. Mag. Anne-Marie Lind                          E-mail     TEL 0301-108 72

 

Utbildning och erfarenheter

StenkonserveringUTBILDNING

  • Diplomerad Stenkonservator
  • Filosofie Magisterexamen
    (Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs Universitet)

CV kan fås på begäran.


ERFARENHETER

  • Mångåriga praktiska erfarenheter från stenkonservering i Egypten, till exempel vid Karnaktemplet i Luxor.
  • Arbete vid Vigelandsparken/-museet i Oslo.
  • Stor erfarenhet av konservering av mindre objekt som vägminnesstenar och gravstenar, liksom större objekt som Tullbron i Falkenberg och under sommaren 2010 Koberg slott.   

(For information in English, please contact me via E-mail)